K+M DANĚ, s.r.o.


daňová kancelář


"Kvalitní řešení vyžadují ROZVAHU"


ÚČETNICTVÍ – DANĚ – PORADENSTVÍ


O NÁS

Setkaly jsme se v roce 2013 jako kolegyně v auditorské kanceláři, kde jsme obě pracovaly na pozici asistentky auditora. I když se naše profesní cesty následně na čas rozešly, byly jsme stále v kontaktu a postupem času jsme zjistily, že máme podobné názory a představy o práci, které se chceme věnovat, a která nás baví. Proto jsme se rozhodly na další cestě spojit, vzájemně se podporovat a inspirovat ve společném projektu.

Účetní a daňovou kancelář K+M DANĚ, s.r.o. jsme založily dne 3. 3. 2017.

Naše práce je založena na přátelském přístupu, profesionálním a vstřícném jednání vůči všem klientům i institucím, se kterými při své práci přicházíme do styku. Svoji profesi vykonáváme v souladu s Etickým kodexem KDP ČR, jehož součástí je také účast na pravidelném kontinuálním vzdělávání.


Nabízíme komplexní služby v oblasti daní, účetnictví a mezd.


Portfolio našich klientů zahrnuje podnikatele z mnoha odvětví. Spolupracujeme s firmami z oblasti maloobchodu a velkoobchodu, stavebnictví, strojírenství, zdravotnictví, energetického průmyslu i spotřebitelských služeb. Právě tato rozmanitost zákazníků a jejich činností dělá naši práci zajímavou a přináší nám stále nové výzvy a podněty.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Účetní a daňové poradenství poskytujeme v rozsahu dle přání klienta:

Komplexní účetnictví a daně

 • zpracování, zaúčtování a evidence prvotních účetních dokladů
 • evidence pohledávek a závazků
 • evidence dlouhodobého majetku
 • zpracování daňových přiznání k DPH, zpracování kontrolního a souhrnného hlášení
 • zpracování dokladových inventur
 • sestavení účetní závěrky
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob
 • zpracování daňových přiznání k ostatním daním dle potřeby klienta (daň z nemovitostí, silniční daň…)
 • zastupování klienta při jednáních se správcem daně na základě plné moci udělené daňovému poradci

Mzdové účetnictví

 • zpracování měsíčních mezd
 • sestavení a odeslání měsíčních a ročních přehledů souvisejících se mzdovou agendou
 • roční zúčtování daně ze závislé činnosti
 • vedení evidence zaměstnanců
 • zastupování na kontrolách institucí sociálního a zdravotního pojištění

Daňové poradenství

 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů
 • kontrola účetnictví se zaměřením na daňové konsekvence
 • provedení due diligence dle individuálního zadání a požadavků zákazníka
 • příprava a zpracování projektů v oblasti operací s obchodním závodem prováděná ve spolupráci s advokátní kanceláří
 • individuální poradenství z oblasti daní, účetnictví a mezd dle potřeb klienta

NÁŠ TÝM

 
Ing. Kateřina Bártková

daňová poradkyně č.osv. 04742
bartkova@kmdane.cz

Ing. Michaela Kadlečková

daňová poradkyně č.osv. 05248
kadleckova@kmdane.cz

Ing. Hana Maršálková

asistentka a pomocná účetní
kmdane@kmdane.cz

KONTAKTY